ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ · ΠΟΙΗΣΙΣ

Who has seen the wind?

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΡΟΣΕΤΙ

Καὶ ποιός εἶδε τὸν ἄνεμο;
Μήτ’ ἐγὼ μήτε κι’ ἐσύ:
Μὰ σὰν τὰ φύλλα κρέμωνται τρεμάμενα,
ὁ ἄνεμος περνᾷ καὶ τὰ κουνεῖ.

Καὶ ποιός εἶδε τὸν ἄνεμο;
Μήτ’ ἐσὺ μήτε κι’ ἐγώ:
Μὰ σὰν τὰ δέντρα γέρνουν τὰ κεφάλια τους,
στὸν ἄνεμο ὑποκλίνονται θαῤῥῶ.

Σχέδιο: Dante Gabriel Rossetti

Διαφημίσεις
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ · ΠΟΙΗΣΙΣ

To Helen

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΛΑΝ ΠΟΕ

Ἑλένη, εἶν’ γιὰ μὲ ἡ δική σου καλλονὴ
σὰν νικηφόρα τοῦ ἀρχαίου καιροῦ καράβια,
ποὺ ἁβρά, πάνω σὲ θάλασσαν εὐωδιαστή,
τὸν κουρασμένον ἀρμενᾶν ταξειδευτὴ
μέχρι τὰ πατρικά του τ’ ἀκρογιάλια.

Στ’ ἄγρια νερὰ παληὸ συνήθειο νὰ γυρνῶ,
ἡ ὄψ’ ἡ κλασσική, ἡ ὑακινθένια κόμη,
ἡ Ναϊάδα αὔρα σου μ’ ἔφεραν σπίτι δῶ
στὴν αἴγλη ποὺ ὠνομάσθηκεν Ἑλλάδα,
στὸ μεγαλεῖο ποὺ ἀπεκλήθη Ῥώμη.

Νά! Στὴν λαμπρὴ κεῖ κόγχη τοῦ παραθυριοῦ
μ’ ἄγαλμαν ὅμοια σὲ θωρῶ στέκεσ’ ὀρθή,
λύχνον ἀχάτινο τὸ χέρι σου κρατεῖ!
Ἄ, Ψυχή, ἀπὸ τὲς ἐπικράτειες ποὺ
εἶναι Ἁγία Γῆ!

Φωτογραφία: Edgar Allan Poe, χαρακτικὸ τοῦ Timothy Cole

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ · ΠΟΙΗΣΙΣ

Εἰς τὸν βίον Α΄

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ

Τὴν ἀρετὴ θώρησα χθὲς ἀναμεσὶς στὴν πόλι,
ἀπ’ ἔξω μαυροφόραγεν κι’ ἐντὸς καρδιοθλιβόταν,
κι’ εἶπα «Τί καρδιοθλίβεσαι;» κι’ ἐκείνη μοὶ ἀπεκρίθη.
«Παραμερίστ’ ἡ φρόνησις, γωνιάστ’ ἡ ἀντρειὰ κι’ ἡ γνῶσις,
κι’ ἐδῶ θρονιάστ’ ἡ ἀγνωσιὰ κι’ ἀρχοντοδεσποτεύει
κι’ ἔχει καὶ συναρχόντους της τὴν μέθη, τὴν δειλία».

Τὴν ἀρετὴν χθὲς εἶδον ἐν μέσῃ πόλει
μελαμφοροῦσαν καὶ κατηφείας ὅλην·
τί δ’, ἠρόμην, πέπονθας; Ἡ δέ· νῦν ἔγνως,
τόλμα, φρόνησις, γνῶσις, ἐν ταῖς γωνίαις,
ἄγνοια δ’ ἄρχει καὶ μέθη καὶ δειλία.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ · ΠΟΙΗΣΙΣ

Εἰς τὸν βίον Β΄

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ

Ψυχή μου ἀπ’ τὲς καθημερνὲς τυράγνιες τί τραβιέσαι;
Μήτ’ ἔνι τέχνη νὰ εὑρεθῇ νὰ μὴν βαρυλυπιέσαι.
Ἡ γῆς πάει μὲ τ’ ἀγκάθια της κι’ ὁ βιὸς σκοτοῦρες σπέρνει,
ἔτσι ὁ Πλάστης τ’ ὥρισεν, πολέμα το καημένη.

Ψυχή, τί φεύγεις τοὺς καθημέραν πόνους;
Οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τῆς ἀλυπίας τέχνην.
Τὴν γῆν ἀκάνθας, τὸν βίον δὲ φροντίδας
φέρειν ὁ Πλάστης ἐξεθέσπισε. Φέρε.