ΠΟΙΗΜΑΤΑ 2000 - 2010 · ΠΟΙΗΣΙΣ

Κόρον δ’ οὐχ εὗρον ὀπωπῆς

α΄

Κάποια πανώρηα λυγερὴ τὸν ἥλιον ἀγαποῦσε·
στὸ περιγιάλι ἐγδύθηκεν, ἔλυσε τὰ μαλλιά της,
πλαγιάζει, φανερώνει του τὰ ποθοθέλγητρά της.
Στάχυ ξανθὸ ἐχρυσάφιζε τὸ χνούδι στὸ κορμί της,
κι’ ὁ ἥλιος δὲν ἐχόρταινε τὴν κόρη νὰ βιγλίζῃ,
κι’ ἐφέγγασιν οἱ ἀκτῖνες του λαμπρύτερ’ ἀπ’ τὰ πρῶτα.

Διαφημίσεις