ΠΟΙΗΣΙΣ · ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΠΑΝ ΒΑΘΟΣ

Κοιτῶντας τὴν πόλι

ΙΙΙ

Ῥῖψε, Πύθων, φῶς ἐπὶ τῶν λεωφόρων,
στὴν αὐγὴ τοῦ δειλινοῦ τὰ ἔθνη ὁδήγα·
πλήθη δὲν ψηφῶ κ’ ἔρμος θὰ περιμένω
στὶς βαθειὲς σκιὲς τοῦ Αὐγερινοῦ τὴν πτῶσι.

Advertisements